Liên hệ báo giá

Giải pháp chế biến thủy sản

Thiết bị cạo vảy BAADER IS 693

Liên hệ báo giá

Giải pháp chế biến thủy sản

Thiết bị cắt đầu BAADER IS28

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

Giải pháp chế biến thủy sản

THIẾT BỊ LẠNG DA SÂU FDS 3000-2

Liên hệ báo giá

Giải pháp chế biến thủy sản

Thiết bị Phi Lê tự động BAADER 582

Liên hệ báo giá