Bộ giải pháp thu hoạch, lọc nước cho vùng nuôi

Giải pháp vùng nuôi

BỘ LỌC TRỐNG DÒNG 200

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

Hệ thống phân cỡ

Helios 25 (từ 5g đến 350g*)

Liên hệ báo giá

Hệ thống phân cỡ

Helios 30 (từ 10g đến 800g*)

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

Hệ thống phân cỡ

Helios 50 (từ 10g đến 2,5 kg*)

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá

Hệ thống đếm

Pescasight

Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá
Liên hệ báo giá